دانلود پژوهش: پایان نامه روانشناسی گرایش مدیریت آموزش عالی: مطالعه مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 10 کشور

دانلود پژوهش: پایان نامه روانشناسی گرایش مدیریت آموزش عالی: مطالعه مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 10 کشور

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

گرایش مدیریت آموزش عالی

عنوان:

مطالعه مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 10 کشور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه

بشر ، محوری‌ترين عنصر در عرصه مديريت می باشد که در اعصار مختلف مورد توجه خاص دانشمندان مديريت قرار گرفته می باشد .

عملکرد سازمانی برجسته از طريق کوشش‌های کارکنان معمولی حاصل نمی‌گردد وسازمان‌ها و يا شرکتهايی موفق هستند که دارای کارکنانی هستند که فراتر از وظايف رسمی خود کوشش می‌کنند .تفاوت همکاری داوطلبانه و اجباری از اهميت فراوان برخوردار می باشد . پژوهشگران سازمانی به کوشش‌هايی که فراتر ازوظایف تعریف شده کارکنان باشد،تحت عنوان ياد «رفتار شهروندی سازمانی»[1]یاد می‌کنند.

پودساکوف ( ١٩٩٧ ) بر اين باور می باشد که شهروندی خوب تفکری می باشد که تنوعی از رفتارهای کارکنان را شامل می گردد که بعضی از مصداقهای آن عبارتند از : انجام وظايف جانبی ، کمک رسانی داوطلبانه به ساير افراد در کارشان ، توسعه حرفه ای در زمينه کاری خود ، پيروی از مقررات سازمان حتی در مواردی که کسی بر او نظارت ندارد ، کوشش در جهت ارتقاء و کمک به سازمان ، حفظ توجه مثبت و تحمل ناملايمات در کار. (بولینو و تورنلی[2] ، 2003،ص60).

سرمایه اجتماعی، از مفاهیم نوینی می باشد که امروزه در مطالعه‌های اقتصادی و اجتماعی جوامع امروزی مطرح گردیده می باشد، طرح موضوع سرمایه اجتماعی در بسیاری از مباحث اقتصادی نشان دهنده اهمیت تأثیر ساختار روابط اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی می باشد. سرمایه اجتماعی بر خلاف سایر سرمایه ها بصورت فیزیکی وجود ندارد، بلکه حاصل تعاملات، هنجارهای گروهی واجتماعی می باشد که افزایش آن  می‌تواند موجب پائین آمدن زیاد هزینه های عملیاتی گردد.

سرمایه اجتماعی اکثراً مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی می باشد و شناسائی آن به منزله یک نوع سرمایه چه در سطح مدیریت سازمان ها و بنگاه ها می‌تواند شناخت جدیدی از نظام اقتصادی- اجتماعی بدست دهد، و مدیران را در هدایت بهتر سازمان ها یاری می کند.

یکی از تعاریف مطرح آن می باشد که سرمایه اجتماعی، مجموعه هنجارهای موجود در نظام های اجتماعی می باشد که موجب ارتقاء سطح همکاری اعضای آن اجتماع و پائین آمدن سطح هزینه‌های تبادلات وارتباطات می گردد. سرمایه اجتماعی، شیئی واحد نیست، بلکه انواع چیزهای گوناگون می باشد که دو ویژگی مشترک دارند: همه آن‌ها شامل جنبه‌ای ازیک ساختار اجتماعی هستند، واکنشهای معین افرادی راکه در درون ساختار هستند تسهیل می‌کنند. سرمایه اجتماعی مانند شکلهای دیگر سرمایه، مولد می باشد ودستیابی به هدفهای مشخصی که در نبود آن دستیافتنی نخواهد بود را امکان پذیر می سازد.

رفتار شهروندی شکل دهنده «سرمایه اجتماعی» می باشد وسرمایه اجتماعی همانند شکلهای دیگر سرمایه مثل منابع فیزیکی یا انسانی، یک دارایی با ارزش می باشد که عملکرد سازمان را ارتقاء می دهد (شیروانی،1383).

یکی از اهداف عالی سازمان ها داشتن نیروی انسانی متعهد و فرهیخته می‌باشد و با در نظر داشتن تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در نهادینه کردن وظایف به عنوان آرمان فردی می‌توان امیدوار بود که افراد، اهداف سازمانی را جزء لاینفک اهداف شخصی خود دانسته و در تحقق آن بکوشند.

توسعه رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان و اساتید دانشگاه‌های کشور زمینه ساز تحقق نوآوری و ایجاد بستر مناسب برای توسعه مفهوم آموزش جدید خواهد گردید.

بطور کلی از این پژوهش می‌توان در بهبود رفتار کارکنان و اساتید بهره گیری نمود؛ و با در نظر داشتن ماهیت دانشگاه و ارتباط آن با شهروندان، از این مؤلفه‌ها در راستای اهداف آموزش و هر چه بهتر شدن آن بهره گیری نمود.

بيان مسئله

رفتار فردی در محيط کار توجه محققان را در دهه‌های گذشته به ميزان زيادی به خود معطوف ساخته می باشد . هدف مشترک اين مطالعات تعريف نوعی رفتار فردی می باشد که به موفقيت بلند مدت سازمان کمک می کند.( کاسترو[3] و همکاران به نقل از مقيمی، ١٣٨٤ )

این رفتارها شامل « رفتار مثبت اجتماعی[4]» ، «رفتار فرا نقشی[5]» و «رفتار شهروندی سازمانی[6]» می‌باشد.. سازمان‌ها بدون تمايل داوطلبانه افراد به همکاری قادر به توسعه تاثیر خود نيستند، تفاوت همکاری داوطلبانه و اجباری از اهميت فراوان برخوردار می باشد . در حالت اجباری افراد در چار چوب قوانين و مقررات و استانداردهای سازمان وظايف خود را انجام می دهند، در حالی که در حالت داوطلبانه افراد معمولا فراتر از نقشی که سازمان برايشان تعريف کرده می باشد برای شکوفايی توانايی های خود به نفع سازمان فعالیت می‌کنند.رفتار شهروندی سازمانی يک ساختار رفتاری می باشد که به عنوان رفتارهای مفيد، ابتکاری ،داوطلبانه و دقيق توصيف شده می باشد و روحيه مثبت را در يک سازمان انتشار می دهد . امروزه در ادبيات نوين مديريت از رفتارهای خود جوش و آگاهانه ی افراد در سازمان تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی نام برده می گردد (زارعی متين و همکاران ، ١٣٨٥).

از نظر اورگان رفتار شهروندی سازمانی رفتاری خود جوش و آگاهانه می باشد که به گونه مستقيم يا صريح توسط سيستم رسمی پاداش سازمان پيش بينی نشده می باشد ، اما در مجموع عملکرد موثر سازمان را ارتقاء می دهد .مقصود از خود‌جوش و آگاهانه اين می باشد که اين رفتار ضرورت اجباری تأثیر يا توضیح شغل نيست ،اين رفتار بيشتر يک انتخاب شخصی می باشد و در صورت انجام ندادن تنبيهی به دنبال ندارد (آليسيا[7] ،2008، به نقل از ابيلی ، ١٣٨٧).

پودساکف و مکنزی در تحقيقات مختلف دريافتند که اشکال مختلف رفتار شهروندی سازمانی اثرات قابل ملاحظه‌ای بر روی عملکرد کارکنان در سازمان ، افزايش سطح توليدات و کاهش ميزان ضايعات دارند .

دانش، دردنیای امروزی یک منبع کلیدی می باشد. ایجاد دانش جمعی یک وظیفه راهبردی برای موفقیت سازمان می باشد (دراکر[8]،1993). عوامل سنتی تولید مثل زمین و سرمایه اگر چه هنوز مطرح می باشد اما مرتبه دوم را حائز می‌باشد. سازمان ها بدون تمایل داوطلبانه افراد به همکاری، قادر به توسعه تاثیر خرد جمعی خود نمی باشند، تفاوت همکاری داوطلبانه و اجباری از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. در حالت اجباری شخص وظایف خودرا در راستای مقررات و قوانین واستانداردهای قابل قبول یک سازمان وصرفاً درحد رعایت الزامات انجام می دهد، اما در همکاری داوطلبانه مقوله ورأی وظیفه مطرح می باشد وافراد کوششها، انرژی وبصیرت خود رابرای شکوفایی توانایی های خود به نفع سازمان ابراز می‌کنند. در این حالت، افراد معمولاً از منافع شخصی خود می‌گذرند ومسئولیت پذیری در راستای منافع دیگران را در اولویت قرار می دهند.

بدین ترتیب می باشد که مسیر نیل به هدفهای سازمان تسهیل می گردد. در این حالت، اعتماد و تعهد اهمیت والائی دارد ودر صورت عدم وجود رفتارهای همکاری داوطلبانه اعتماد و تعهد بندرت حاصل می گردد. علاوه بر ضرورت این رفتار در دنیای متحول کنونی، همکاری داوطلبانه یک عامل کلیدی در اجرای تصمیم های راهبردی به شمار می رود.

در حال حاضر با در نظر داشتن اینکه بخش عمده‌ی قشر جوان جامعه مشغول به تحصیل در دانشگاه‌ها هستند لزوم بکارگیری تدابیری موثر از سوی سازمان ها و ارگآن‌هایی که در سیستم آموزشی تأثیر تعریف شده‌ای دارند احساس می گردد، یکی از این نهادها که نقشی محوری در جهت بالابردن آگاهی فراهم کردن امکانات، ارائه خدمات و … را اعمال می کند دانشگاه‌ها می باشند.

درک بهتر رفتار شهروندی سازمانی در مراکز آموزشی، می‌تواند به رشد و اثربخشی آن مراکز کمک نماید. مدرسان در مراکز آموزشی دارای کارکرد مطلوب، همه روزه از حداقل انتظارات توضیح شغل فراتر رفته ورفتارهای شهروندی سازمانی جامعی از خود بروز می دهند. مراکز آموزشی می توانند به عنوان سازمان، روی چنین کمک های مدرسان خود حساب باز کنند. وقتی که مدرسان وکارکنان به گونه داوطلبانه فراتر از مسئولیت های رسمی شغل خود ظاهر شوند، تأثیر آن ها بر مراکز آموزشی چشمگیر خواهد بود.

رفتار شهروندی سازمانی معمولاً دو خصوصیت و ویژگی مشترک دارند، اولین ویژگی آن‌ها این می باشد که آن‌ها مستقیماً قابل اعمال و اجرا نیستند (یعنی اینکه آن‌ها از لحاظ فنی بعنوان بخشی از وظایف مورد نیاز نیستند) واز سوی دیگر اینگونه رفتارها نشانگر کوشش‌های اجتماعی می‌باشند که سازمان ها به مقصود نیل به کسب موفقیت نیروی کار به آن‌ها احتیاج دارند.

شهروند خوب سازمانی یک تفکر و ایده می باشد وآن مشتمل بررفتارهای متنوع کارکنان نظیر پذیرش و به عهده گرفتن وظایف ومسئولیت های اضافی، پیروی از مقررات و رویه های سازمان، حفظ وتوسعه توجه مثبت، شکیبائی وتحمل نارضایتی و معضلات در محل کار می‌باشد. بر پایه واساس تئوری ها و نظریه‌های سازمانی مسلماً رفتار شهروندی سازمانی به رقابت وعملکرد سازمان کمک می کند، بعلاوه رغبت به تمایل به رفتار شهروندی بعلت رقابت های روزافزون جهانی دارای اهمیت ویژه ای می باشد. بعنوان مثال: وفاداری وشور و اشتیاق کارکنان در شرکت فدکس[9] غالباً بعنوان عوامل کلیدی ذکر گردیده می باشد که تأثیرات چنین عواملی «غیر قابل انکار و غیر قابل شمارش» می‌باشد وارزش عوامل وفاداری، شور واشتیاق در این نهفته می باشد که به شرکتها کمک می کند تا در نبرد علیه رقبا برنده شوند.

بولینو، البرات، مورمن، اورگان، نهیف، اسمیت، وان سکارتر، مارک سی، وان داین، اسمیت تی بوت و ولگر مؤلفه های زیر را بعنوان شاخص‌های رفتار شهروندی سازمانی معرفی کردند که عبارتند از:

1- فداکاری 2- اطاعت (وظیفه شناسی) 3- توجه 4- مشارکت (حمایتی، اجتماعی، وظیفه ای، مدنی) 5- وفاداری6- شکیبائی(تحمل پذیری).

رفتار شهروندی یکی از موضوعات مهم مدیریت رفتار سازمانی می باشد و این رفتار در کارکنان و اساتید دانشگاه‌ها که مستقیما با شهروندان در تعامل می‌باشند ضروری به نظر می‌رسد. شهروندان معولا عملکرد دانشگاه‌ها را ارزیابی کرده و اگر این ارزیابی مثبت باشد اعتبار نظام آموزشی افزایش می‌یابد.

تقویت مهارتهای رفتار شهروندی کارکنان و اساتید دانشگاه‌ها باعث بالا رفتن سطح خدمات آموزشی و در نتیجه بالا رفتن کیفیت سیستم آموزشی خواهد بود.

رفتار شهروندی سازمانی یک پدیده جدید مدیریت رفتار سازمانی می باشد. پس ما در این پژوهش در صدد هستیم تا شاخص ها و عوامل رفتار شهروندی سازمانی را در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 10 شناسائی و تعیین نمائیم.

 

اهميت و ضرورت انجام تحقيق

همانطور که ذکر گردید رفتار شهروندی سازمانی به عنوان يکی از عوامل موثر در بهبود رضايت مشتری ، کيفيت خدمات و وفاداری مشتريان نيز شناخته شده می باشد ( يون و سو[10] به نقل از فتاحی ، ١٣٨٦ ).

براساس مطالعات صورت گرفته رفتار شهروندی سازمانی مستقيما بر ارتباط بين کارکنان و مشتريان اثرات مثبتی دارد و رضايت مشتريان و ادراک مشتريان از کيفيت خدمات را بهبود می‌بخشد .کارکنانی که رفتارهای شهروندی سازمانی از خود نشان می‌دهند .قادر به بهبود کيفيت خدمات هستند زیرا که آن‌ها کوشش می‌کنند که به بهترين نحو به ديگران مانند مشتريان کمک کنند .همچنين رفتار شهروندی سازمانی مستقيما بر وفاداری ورضايت مشتريان نيز تاثير می گذارد ( کاسترو و همکاران به نقل از فتاحی١٣٨٦ ).

امروزه پیوندهای مفهومی وتجربی بیشماری در خصوص ارتباط‌ی بین عملکرد شهروندی سازمانی واثربخشی سازمان ها هست. تحقیقاتی که در ارتباط با قلمرو عملکرد نمایش داده شده می باشد اکثراً، و یا بخش هایی از شخصیت، تمایل به پیش‌بینی بهتر عملکرد شهروندی از عملکرد وظایف دارند. پس کاربرد سنجش شخصیت احتمالاً منجر به انتخاب افرادی می گردد که می‌توانند برای شهروندی مناسب و واجد بعضی از صلاحیت ها وشایستگی باشند. بیشترین توجه و رغبت به مقوله شهروندی سازمانی در پانزده سال گذشته رخ داده می باشد وسؤالی که ممکن می باشد در این ارتباط مطرح گردد این می باشد که آیا اهمیت رفتار شهروندی سازمانی به تداوم اهمیت آن در آینده می‌باشد؟

چهار طریقه ونگرش معاصر به این سؤال پاسخ می دهند.

اولین طریقه، رقابت‌های جهان بویژه طرفداری‌های سازمانی و ابتکارات ذاتی ودرونی کارکنان بطور فزاینده‌ای به اهمیت رفتار شهروندی سازمانی افزوده می باشد.

دومین طریقه، به سازمان‌های تیم محور مرتبط می باشد که امروزه این سازمان‌ها بیشتر رایج و عامه‌پسند شده‌اند وچنین سازمان‌هایی ممکن می باشد نیاز به مؤلفه‌های شخصی و حمایتی عملکرد شهروندی را افزایش دهند.

سومین طریقه، عملکرد سازمانی ومخصوصاً ابتکارات ذاتی ودرونی کارکنان ممکن می باشد نیازمند کاهش مستمر تعداد کارکنان، یعنی کوچک سازی به مقصود وفق پذیری با تحولات وتمایل برای ظهور وترویج بیشتر کوشش‌های حیاتی آن‌ها باشد.

آخرین طریقه، خدمت رسانی به مشتریان وارباب رجوع بطور فزاینده‌ای مورد تأکید قرار گرفته می باشد (برمن[11]،والتر[12]، 2001، صص 4-1).

بنظر می رسد امروزه پیوند مهمی بین شهروندی سازمانی و کوچک سازی با در نظر داشتن تغییرات وکاربرد آن وجود داشته باشد، نباید فراموش نمود که هرچند این طرح در دنیای روبه تغییر و پیچیدگی الزامی می‌باشد، لیکن بایستی به گونه‌ای اجرا گردد که مشمولان طرح کمترین رنج وتنش را داشته باشند و رعایت مسائلی زیرا عزت نفس، شرافت شأن، مرتبه واحترام که خود تقویت رسالت شهروندی سازمانی واز طرفی علاقمندی واعتماد وروحیه همکاری در همه افراد خواهد داشت.

بطور کلی ocb یا رفتار شهروندی سازمانی به کارایی واثربخشی سازمان‌ها از طریق تحولات منابع، نوآوری ها و وفق پذیری کمک می کند.

رفتار شهروندی سازمانی فواید زیادی دارد: از نظر فردی ocb‌ اهمیت ناچیزی دارد اما بطور کلی هم به سازمان وهم به کارکنان بر اساس رویکردهای متنوع منفعت می رساند. نسبت به منافع سازمان، رفتار شهروندی سازمانی باعث داشتن یک گروه از کارکنان می گردد که به سازمان متعهد هستند. بر اساس نقل قول (جن[13]،1988) صرف وجود ocb یا رفتار شهروندی سازمانی (بویژه فداکاری، وظیفه شناسی، شکیبائی) باعث کاهش و نزول ترک خدمت وغیبت کارکنان می گردد وکارکنانی که به سازمان متعهد هستند با سازمان بمدت طولانی باقی می مانند و محصولاتی با کیفیت بالا تولید می‌کنند و به موقعیت سازمان براساس رویکردهای متنوع ومختلف کمک می‌کنند. از لحاظ منطقی ما می توانیم حدس بزنیم که رفتار شهروندی سازمانی ممکن می باشد یک محیط کاری بهتر درون سازمانی را ارتقاء دهد (کوپمن ،ریچارد[14]،2001)

یکی از اهداف عالی سازمان ها داشتن نیروی انسانی متعهد و فرهیخته می‌باشد و با در نظر داشتن تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در نهادینه کردن وظایف به عنوان آرمان فردی می‌توان امیدوار بود که افراد، اهداف سازمانی را جزء لاینفک اهداف شخصی خود دانسته و در تحقق آن بکوشند.

توسعه رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکنان و اساتید دانشگاه‌های کشور بستر ساز تحقق نوآوری و ایجاد بستر مناسب برای توسعه مفهوم آموزش جدید خواهد گردید.

اهداف پژوهش

هدف كلي :

1- مطالعه مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 10 کشور

اهداف ویژه :

مطالعه وضعیت «رفتار کمکی»[15] در بین کارکنان و اساتید منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی

مطالعه وضعیت «اجابت سازمانی»[16] در بین کارکنان و اساتید منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی

مطالعه وضعیت «جوانمردی»[17] در بین کارکنان و اساتید منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی

مطالعه وضعیت «وفاداری سازمانی»[18] در بین کارکنان و اساتید منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی

مطالعه وضعیت «ابتکار فردی»[19] در بین کارکنان و اساتید منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی

مطالعه وضعیت «آداب اجتماعی»[20] در بین کارکنان و اساتید منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی

مطالعه وضعیت «توسعه خود»[21] در بین کارکنان و اساتید منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی

 

سوالات پژوهش

سوال اصلي :

1- وضعیت “رفتار شهروندی سازمانی” در واحد های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 10 کشور چگونه می باشد؟

به صورت سوال هاي ويژه :

1- وضعیت “رفتار کمکی” به عنوان یکی از مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی در واحد های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 10 کشورچگونه می باشد؟

2-وضعیت “اجابت سازمانی” به عنوان یکی از مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی در واحد های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 10 کشورچگونه می باشد؟

3- وضعیت “جوانمردی” به عنوان یکی از مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی در واحد های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 10 کشورچگونه می باشد؟

4-وضعیت “وفاداری سازمانی” به عنوان یکی از مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی در واحد های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 10 کشورچگونه می باشد؟

5- وضعیت “ابتکار فردی” به عنوان یکی از مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی در واحد های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 10 کشورچگونه می باشد؟

6- وضعیت “آداب اجتماعی” به عنوان یکی از مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی در واحد های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 10 کشورچگونه می باشد؟

7- وضعیت “توسعه خود” به عنوان یکی از مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی در واحد های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 10 کشورچگونه می باشد؟

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تعاريف نظري و عملياتي متغيرها :

رفتار شهروندی سازمانی:

رفتار شهروندی سازمانی از نظر اورگان[22] عبارتست از، اقدامات مفید و خیرخواهانه سازمانی نظیر کمک رسانی به کسانی که غیبت کرده‌اند وایجاد علاقه ورغبت شخصی در کارکنان به مقصود حجم منظم در سرکار، وقت شناسی (وظیفه شناسی) ماورای هنجارهای پذیرفته شده، طرفداری از خدمات ومشاوره ومقررات غیر رسمی به مقصود حفظ نظم می‌باشد (علی محمد،2004،ص 29).

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

رفتار شهروندی سازمانی (ocb) بیانگر فعالیت‌های کاری مرتبط، داوطلبانه واختیاری می باشد وبطور غیرمستقیم وضمنی از طریق توصیف رسمی شغل و سیستم های پاداش سازماندهی شده ودر نهایت کارایی واثربخشی وظایف سازمان را ارتقاء می دهد (علی محمد، 2004، ص 29).

الف) تعاریف نظری و عملیاتی

1- رفتار کمکی: رفتار کمکی از دیدگاه پودساکف[23] به گونه مفهومی عبارتست از: کمک کردن داوطلبانه به دیگران و جلوگیری از اتفاق افتادن معضلات مربوط به کار. به لحاظ عملی در این پژوهش، مقصود از رفتار کمکی، گرایش ها و تمایلات اساتید و کارکنان نسبت به کمک‌های داوطلبانه به همکاران خود بوده که با تعداد 5 سؤال در پرسشنامه کرنودل سنجیده می گردد.

2- اجابت سازمانی: واژه مذکور میل کارکنان به پذیرش و پیروی از قوانین، مقررات و رویه‌های سازمانی را توصیف می کند و نشان دهنده رفتارهایی می‌باشد که ضرورت و مطلوبیت آن‌ها شناسایی و در ساختار معقولی از نظم و مقررات پذیرفته شده می باشد. به لحاظ عملی در این پژوهش، مقصود از اجابت سازمانی، میل کارکنان به پذیرش وپیروی از قوانین بوده که با تعداد 7 سؤال در پرسشنامه کرنودل[24] سنجیده می گردد.

3- جوانمردی: از دیدگاه کرنودل جوانمردی تحت عنوان، توانایی کارمند در انطباق خود با سختی‌ها و ناسازگاری‌های محیط کار بدون اعتراض یا شکایت شفاهی و رسمی تعریف شده می باشد. به لحاظ عملی در این پژوهش، جوانمردی توانایی کارمند در اطباق خود با شرایط سخت سازمان بوده که با تعداد 4 سؤال در پرسشنامه کرنودل سنجیده می گردد.

4- وفاداری سازمانی: رفتارهای داوطلبانه‌ای که کارمندان سازمان را به گونه‌ای معرفی نموده و در نهایت به سازمان سود می‌رسانند.وفاداری سازمانی تأیید، طرفداری و دفاع از اهداف سازمانی را در بر‌ می‌گیرد. به لحاظ عملی در این پژوهش، مقصود از وفاداری سازمانی تأیید و طرفداری از اهداف سازمانی بوده که با تعداد 5 سؤال در پرسشنامه کرنودل سنجیده می گردد.

5- ابتکار فردی: این نوع رفتار از رفتار شهروندی سازمانی، مبین رفتار فرانقشی می باشد که ماوراء حداقل نیازهای کلی مورد انتظار قرار دارد. نمونه‌هایی از این رفتار شامل؛ فعالیت های خلاقانه، داوطلبانه، طراحی های نوآورانه برای بهبود وظیفه شخصی و همچنین بهبود عملکرد سازمان می باشد. بورمن و موتوویلدو بجای آوردن مشتاقانه و داوطلبانه و فعالیت های وظیفه ای را مانند مؤلفه های این سازه دانسته اند. به لحاظ عملی در این پژوهش، مقصود از ابتکار فردی بجای آوردن مشتاقانه وداوطلبانه فعالیت های وظیفه‌ای می‌باشد که با تعداد 5 سؤال در پرسشنامه کرنودل سنجیده می گردد.

6- آداب اجتماعی: آداب اجتماعی می‌تواند به عنوان؛ مشارکت در فرآیندهای سیاسی سازمان، ابراز عقاید، پرداختن به مسایل کاری در اوقات شخصی، مشارکت در رویدادهای سازمان، حضور در جلسات ومشارکت در مسایل سازمانی و غیره در نظر گرفته گردد. به لحاظ عملی در این پژوهش، آداب اجتماعی به معنای مشارکت در تمامی فرایندهای سازمانی می‌باشد که با تعداد3 سؤال در پرسشنامه کرنودل سنجیده می گردد.

7- توسعه خود: توسعه خود یا شخصی شامل؛ رفتارهای داوطلبانه کارکنان به مقصود بهبود دانش، مهارت وتوانایی هاست وویژگی بارز چنین رفتاری یادگیری مجموعه جدیدی از مهارت‌ها بمنظور توسعه مشارکت های فردی در سازمان می باشد. به لحاظ عملی در این پژوهش، مقصود از توسعه خود یادگیری مجموعه جدیدی از مهارت‌ها در سازمان توسط افراد می‌باشد که با تعداد 3 سؤال در پرسشنامه کرنودل سنجیده می گردد.
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 138

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان